Certificeringen

Veilige en betrouwbare oplossingen en privacywaarborging zijn voor ons een randvoorwaarde.  Als dienstverlener voor de zorg is Advitronics gecertificeerd voor de normen NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001. Daarnaast voldoet Advitronics aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is de verwerkersovereenkomst van Advitronics goedgekeurd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

NEN 7510 voor informatievoorziening in de zorg

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorg waar medische- en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. Advitronics voldoet aan de norm NEN 7510 voor informatievoorziening in de zorg. Het certificaat geeft aan dat de risico’s kritisch zijn onderzocht, beoordeeld en beheerd en dat de benodigde processen, procedures en documentatie voor informatiebeveiliging adequaat zijn ingericht.


ISO 27001 voor informatiebeveiliging

Advitronics is ISO 27001 gecertificeerd. Deze certificering is bedoeld voor organisaties die met vertrouwelijke informatie omgaan, deze bewerken of opslaan. De certificering toont aan dat een organisatie de benodigde maatregelen, processen en procedures structureel en adequaat heeft ingericht om informatiebeveiliging te borgen.


ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Advitronics is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het certificaat wordt verleend aan organisaties die de continue verbetering van kwaliteit borgen om steeds beter te voldoen aan de behoeften van hun klanten.

AVG

In het kader van de privacywet AVG heeft Advitronics een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze is getoetst en goedgekeurd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Neem contact met ons op om de verwerkersovereenkomst aan te vragen.