Videobellen met Advitronics Meeting Room

In de eerstelijnszorg is er momenteel veel interesse in videobellen: om onderling te vergaderen met thuiswerkers, om te overleggen met andere zorgverleners én om videoconsulten te houden met patiënten. Advitronics biedt hiervoor nu een veilige en eenvoudig te gebruiken oplossing met de online applicatie Meeting Room.
In ieder geval tot 1 september zijn hier geen kosten aan verbonden.

Thuiswerkoplossing huisartspraktijken nu beschikbaar

De afgelopen dagen is Advitronics door meerdere huisartspraktijken uit Noord-Brabant en andere regio’s benaderd met de vraag of er een telefonieoplossing geleverd kan worden zodat assistenten ook vanuit huis of een andere locatie de wachtrij aan kunnen nemen. Advitronics heeft hiervoor nu een thuiswerkoplossing beschikbaar.

Toename telefonieverkeer door Coronavirus:
zo vangt u het op

Uw huisartsenpraktijk zal vanwege het Coronavirus de komende tijd extra vaak gebeld worden door patiënten met vragen hierover. Een eenvoudige aanpassing in het keuzemenu van uw telefoniesysteem helpt u deze telefonische piekbelasting goed en efficiënt af te handelen. Met een ingesproken boodschap kan uw praktijk bezorgde patiënten goed instrueren zonder dat uw assistenten elke patiënt afzonderlijk te woord hoeven te staan. Lees hier hoe Advitronics u hier snel bij kan helpen.

LHV Huisartsendag

18 april 2020

Advitronics wereldpartner LHV Huisartsendag

Advitronics Telecom is dit jaar aanwezig als wereldpartner op de LHV Huisartsendag.
Bent u benieuwd naar ons programma?

Advitronics Telecom, optimaal samenwerken op één platform

Zorgverleners stellen hun patiënten centraal, maar hebben te maken met een toenemende werkdruk en complexer wordende praktijkvoering. Dit begrijpen wij bij Advitronics Telecom. Door onderling samen te werken kunnen er efficiencyslagen gemaakt worden. Op het gebied van telefonie zijn er diverse mogelijkheden om de efficiëntie verder te verhogen. Ons telefonieplatform biedt vele mogelijkheden om de bereikbaarheid van praktijken te vergroten. Of er nu gebeld wordt met een praktijkcentrale of hosted telefonie-oplossing, in alle gevallen is een optimale samenwerking mogelijk tussen locaties op het gebied van telefonische bereikbaarheid.

 • Verdeling wachtrijmanagement tussen praktijken
 • Centrale beantwoording inkomend telefoonverkeer
 • Thuiswerkplekken met alle faciliteiten (opschalen bezetting)
 • Vakantiewaarneming door aanwezige praktijken
 • Real-time inzicht in telefoonverkeer per praktijk (wallboard)
 • Periodieke bereikbaarheidsrapportages per praktijk

Telefonie op maat

Telefonie voor huisartsen

U wilt onder alle omstandigheden telefonisch goed bereikbaar zijn. De zorg voor uw patiënten staat voorop.

Advitronics Telecom-veilige-en-betrouwbare-telefonie

Veilig en betrouwbaar

Ons streven is ervoor te zorgen dat onze klanten zorgeloos bereikbaar zijn. Veiligheid en betrouwbaarheid staan daarbij voorop.

Efficiëntie verhogen

Onze oplossingen helpen u om efficiënter te werken. Hierdoor ontstaat er rust in uw praktijk.

Zorgeloos bereikbaar

“Bereikbaarheid, dat is natuurlijk wel je achilleshiel”

In Oosterhout verzorgde Advitronics de overstap van de complete telefonievoorziening van de Huisartsenpost. “In vier maanden tijd, van niks tot gehele overname, helemaal up en running”, vertelt Daan Kerklaan, Directeur van Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken en de Huisartsenpost Oosterhout, enthousiast. “De huisartsen in deze regio zaten wat betreft het huisartsinformatiesyteem (HIS) bijna allemaal op hetzelfde systeem. Dat levert natuurlijk al voordelen op.

“Bereikbaarheid, dat is natuurlijk wel je achilleshiel”

In Oosterhout verzorgde Advitronics de overstap van de complete telefonievoorziening van de Huisartsenpost. “In vier maanden tijd, van niks tot gehele overname, helemaal up en running”, vertelt Daan Kerklaan, Directeur van Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken en de Huisartsenpost Oosterhout, enthousiast. “De huisartsen in deze regio zaten wat betreft het huisartsinformatiesyteem (HIS) bijna allemaal op hetzelfde systeem. Dat levert natuurlijk al voordelen op.

Telefonieprofiel van huisartspraktijken

Telefonieprofiel

Telefonie heeft een ander profiel in een huisartsenpraktijk dan in een zakelijke omgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan spoedoproepen. Een patiënt in nood moet snel te woord worden gestaan. Maar ook de dagelijkse gang van zaken wijkt af. Advitronics Telecom heeft in de loop van 30 jaar veel ervaring opgedaan bij huisartspraktijken. Wij zetten onze kennis graag in om met u mee te denken over uw telefonische bereikbaarheid.

 • Veel inkomende gesprekken
 • Piekmomenten gedurende de dag/week
 • Bereikbaarheidsverplichting bij spoed
 • Veel verschillende taken voor assistentes
 • Meerdere dag- en nachtstanden
 • Intercollegiaal overleg
 • Veel faxverkeer
 • Waarneming door andere praktijken bij afwezigheid
 • Veel inkomende gesprekken
 • Piekmomenten gedurende de dag/week
 • Bereikbaarheidsverplichting bij spoed
 • Veel verschillende taken voor assistentes
 • Meerdere dag- en nachtstanden
 • Intercollegiaal overleg
 • Veel faxverkeer
 • Waarneming door andere praktijken bij afwezigheid